Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się trzy ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, utworzone przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży:

1. Ścieżka przyrodnicza „Okolic Przemkowa" mająca kształt pętli ze swoim początkiem przy Urzędzie Gminy i Miasta w Przemkowie, następnie przebiegająca przez teren rezerwatu „Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa" oraz w pobliżu projektowanego rezerwatu „Krowie Bagno" i powrót do miejsca początku.

2. Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie „Stawy Przemkowskie" przebiegająca wśród ekosystemów leśnych, wodnych i wodno-leśnych po groblach położonych pomiędzy stawami z licznymi gatunkami ptactwa wodnego i błotnego. Można tam spotkać ptactwo gniazdujące (bielik, bocian czarny, kania) a także migrujące, które zatrzymują się na odpoczynek.

3. Ścieżka przyrodnicza „Ruchomych wydm śródlądowych oraz zimowiska nietoperzy" swój początek ma przy bunkrach poradzieckich będących zimowiskiem nietoperzy, a następnie biegnąca wśród ruchomych wydm.

W prowadzeniu edukacji leśnej znaczące miejsce odgrywa ścieżka edukacyjna znajdującej się przy siedzibie nadleśnictwa jak również obiekty materialne związane z leśnictwem:

  • wieża przeciwpożarowa w Leśnictwie Wilkocin;
  • szkółka leśna w Leśnictwie Szklarki z dogodną bazą do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  • pozostałość po wojskach Federacji Radzieckiej bunkry wraz z infrastrukturą.