Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest:

Nadleśniczy mgr inż. Bogusław Stankiewicz
tel. 76 8 32 04 02, 600 086 388
e-mai: boguslaw.stankiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl