Asset Publisher Asset Publisher

Zakaz wstępu do lasu

Zakaz obowiązuje od dnia 26 maja do odwołania

KOMUNIKAT

W dniu 22 maja Nadleśnictwo Przemków wydało decyzję o okresowym zakazie wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa ze względu na zabieg agrolotniczy.

Zakaz obowiązuje od dnia 26 maja do odwołania i obejmuje pole zabiegowe w obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Przemków na terenach gmin: Przemków obszar wiejski, Gromadka, Bolesławiec i Szprotawa zgodnie z załączoną mapą.

Zabieg planowany w związku z ograniczeniem populacji brudnicy mniszki i strzygoni choinówki będzie prowadzony przy użyciu insektycydu Dimilin 480 S.C. na powierzchni 5659,64 ha .

Informację przekazano do urzędów gmin, sołectw,  starostw oraz komend powiatowych Policji.

Tablice informacyjne o zakazie wstępu do lasu nadleśnictwo zamieści  przy głównych drogach wjazdowych do lasu.

Podstawa prawna Art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.2017.788)

 

 

Nadleśniczy:

Bogusław Stankiewicz

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Etykieta środka Dimilin 480 S.C.
  2. Mapa pola zabiegowego.