Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zachowanie cietrzewia jako gatunku występującego w awifaunie Polski to główny cel realizowanego przez Lasy Państwowe programu czynnej ochrony cietrzewia, w którym weźmie udział Nadleśnictwo Przemków.

W 2017 roku rozpoczęła się realizacja programu „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce". W projekcie biorą udział nadleśnictwa z pięciu regionalnych dyrekcji LP, na terenie których zagrożony gatunek jeszcze występuje lub występował w przeszłości.

Nadleśnictwo Przemków, znajduje się w grupie nadleśnictw Borów Dolnosląskich, które będę również brały udział w reintrodukcji Cietrzewia. To właśnie w tych miejscach, w najkorzystniejszych dla tego gatunku warunkach, będą wsiedlane ptaki pochodzące z hodowli metodą "born to be free", opracowaną przez dr Andrzeja Krzywińskiego z Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.

Cietrzew najlepiej czuje się na obszarach wstępnej fazy sukcesji leśnej o niskiej roślinności runa. Preferuje podmokłe tereny o niskim stopniu zadrzewienia, z udziałem wrzosu i borówek, torfowiska, rozległe uprawy leśne, pożarzyska i poligony wojskowe. Takie właśnie tereny znajdują się w Nadleśnictwie Przemków. Są to wrzosowiska po byłym poradzieckim poligonie.

Główne działania restytucyjne skupią się na poprawie warunków siedliskowych, ograniczaniu presji ssaków drapieżnych (lisa, kuny, jenota), odławianiu i przesiedlaniu jastrzębi i kruków, oraz ograniczaniu presji człowieka.

W Nadleśnictwie Przemków  miejscem wsiedlenia będzie nieczynny poradziecki poligon wojskowy, na którym pierwszym działaniem ochronnym będzie wykaszanie i odkrzaczanie terenów otwartych i tzw. aren tokowiskowych. W dalszej kolejności ptaki zostaną wprowadzone do wolier adaptacyjnych.

Okres realizacji projektu przewidywany jest na lata 2017-2022. W programie czynnej ochrony cietrzewia weźmie udział łącznie 15 nadleśnictw z RDLP w Lublinie, Radomiu, Wrocławiu, Białymstoku i Olsztynie. Działania będą finansowane z funduszu leśnego.

Oczekiwane efekty projektu to: poznanie aktualnych miejsc występowania i liczebności cietrzewia w Polsce, odtworzenie i utrzymanie stabilnych populacji cietrzewia, wypracowanie skutecznych metod ochrony cietrzewia, wypracowanie trwałych mechanizmów ochrony siedlisk cietrzewia.